Kontakt os

Undervisningsmiljø

Her kan du finde information om skolens interne vurdering af undervisningsmiljøet.

Den hidtil evalueringspraksis på Kongensgaard Efterskole har kun været mundtlig evaluering i familierne, mellem eleverne og deres familielærer. Evalueringen har foregået på de ugentlige familiemøder, samt efter elevernes behov. Denne praksis har flere gange ført til ændringer i strukturer og fritidstilbud, dog har aldrig været skriftlig på anden vis end gennem referater fra personalemøder og pædagogiske dage.

Resultaterne danner baggrund for en handlingsplan som drøftes med personalet og bestyrelsen.

Vedrørende evalueringspraksis for undervisning, har praksis på Kongensgaard Efterskole været gennem mundtlig evaluering i klasser, på hold eller i familierne. Evalueringen har foregået efter afsluttede projekter og flere gange i løbet af skoleåret. Processen har flere gange ført til ændringer i strukturer og fagudbud.

Vi vil udarbejde et evalueringsskema i løbet af foråret, som eleverne skal udfylde og som skal danne baggrund for evaluering på en pædagogisk dag.

Se resultatet af sidste undersøgelse her:

Undervisningsmiljøundersøgelse