Kontakt os

Undervisningsmiljø

Her kan du finde information om skolens intern vurdering af undervisningsmiljøet.

Den hidtil evalueringspraksis på Kongensgaard Efterskole har kun været mundtlig evaluering i familierne, mellem eleverne og deres familielærer. Evalueringen har foregået på de ugentlige familiemøder, samt efter elevernes behov. Denne praksis har flere gange ført til ændringer i strukturer og fritidstilbud, dog har aldrig været skriftlig på anden vis end gennem referater fra personalemøder og pædagogiske dage.

I uge 35 af 2011, som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012, blev der gennemført en skriftlig undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen gennem et spørgeskema som eleverne har udfyldt. Se resultaterne i filen nedenunder.

Resultaterne danner baggrund for en handlingsplan som drøftes med personalet og bestyrelsen i løbet af efteråret 2011. Denne handlingsplan vil være tilgængelig her i november.

Vedrørende evalueringspraksis for undervisning, har praksis på Kongensgaard Efterskole været gennem mundtlig evaluering i klasser, på hold eller i familierne. Evalueringen har foregået efter afsluttede projekter og flere gange i løbet af skoleåret. Processen har flere gange ført til ændringer i strukturer og fagudbud. Men har aldrig været skriftlig på anden vis end gennem referater fra personalemøder og pædagogiske dage.

Der er nu udarbejdet et midtvejs evalueringsskema som eleverne skal udfylde og som skal danne baggrund for evaluering på en pædagogisk dag i marts.

Microsoft Office document icon undervisningsmiljo_uge_46_2012.doc
PDF icon undervisningsmiljoundersogelse_uge_35_2011.pdf
PDF icon sporgeskema_uv_evaluering_1112.pdf