Kontakt os

Ansøg om at blive elev

Det skal du gøre ved først at udfylde og indsende et ansøgningsskema til skolen. Trin to er et besøg på skolen, med rundvisning og en samtale om skolen, og dine ønsker, derefter kan du tage stilling til om det er en skole for dig.

Du finder ansøgningsskemaet her samt hvordan du regner af prisen for et efterskoleophold:

Beregn pris

Der er 10 rater. Den 1. rate er i august og sidste rate vil være til maj.

Til orientering er det muligt at søge om individuel elevstøtte hos os.

Tildeling af støtten vil være baseret på en konkret, individuel vurdering f.eks.:

  • Hvis familien har mere end et barn i efterskoleverdenen
  • Hvis man er eneforsørger og med en indkomst, der giver max. statsstøtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune
  • Hvis man er elev fra udlandet
  • Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, kan der bevilges ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation
  • Hvis den ene forælder kommer på dagpenge/kontakthjælp forud for skolestart eller i løbet af skoleåret.

Kontakt os for at få tilsendt et ansøgningsskema, eller udskriv det selv herfra siden.

PDF icon ansogning_individuel_elevstotte_1920
PDF icon ansoegning_1920 ansøgning 2021