Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse

Bag enhver efterskole er der en bestyrelse. Dette gælder også for Kongensgaard Efterskole, og bestyrelsen består af følgende personer:

Lise Sommer, formand
Mail lise.sommer@me.com,
Tlf. 30137187.
Status: gift og har 4 børn. Jeg er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk psykologi og er ansat i VIA University College ved Læreruddannelsen i Nr. Nissum.

Livserfaring: Jeg har tidligere arbejdet og boet på højskole. Jeg har en fortid som friskolelærer og finder det relevant stadig at være tæt på de frie skoler via mit bestyrelsesarbejde.

Hvorfor Kongensgaard: Kongensgaard Efterskole er for mig en lokalt placeret efterskole, som rekrutterer elever fra hele landet. Jeg er optaget af at følge efterskolens omfattende og dygtige arbejde med denne særlige gruppe af elever, som vælger at gå på Kongensgaard Efterskole, og jeg ønsker at arbejde for, at disse elever får den bedste oplevelse af deres skoleophold og egnen de befinder sig i.

Anne Marie Jensen, næstformand
Status: bor i Resen, gift med Steen, har 4 børn og 9 børnebørn

Livserfaring: Jeg er socialpædagog af uddannelse og har arbejdet både indenfor special- og normalområdet. I 13 år arbejdede jeg på Struer Skolehjem, en døgninstitution for børn og unge med generelt store udfordringer. Derefter var jeg daginstitutionsleder i Struer Kommune i 22 år. Jeg gik på pension i 2017 og nyder alle de muligheder, det giver.

Hvorfor Kongensgaard: Jeg vil gerne være med til understøtte det arbejde, der gøres på Kongensgård for at øge elevernes selvværd og trivsel, så de får en tro på egne muligheder og oplever styrken ved fællesskabet med kammeraterne og nogle troværdige og engagerede voksne.

Karsten Hedegaard, bestyrelsesmedlem
Status: single, og bosat i Bremdal

Livserfaring: Jeg har selv gået 3 år på efterskole Jeg er uddannet i Vestjysk Bank og sidder i dag i bankens erhvervsafdeling i Holstebro.

Hvorfor Kongensgaard: Jeg vil gerne være med til at skabe rammerne og muligheder for unge mennesker til at udvikle sig, skabe livslange relationer samt gøre en forskel for sig selv.

Kristian Jeppesen, bestyrelsesmedlem
Status: Gift, og har 3 voksne børn.

Livserfaring: Jeg er uddannet tømrer, og har i de sidste mange år af mit arbejdsliv været efterskolelærer.

Hvorfor Kongensgaard: Her er tale om en helt unik skole, der med sine udfordringer og pædagogiske tilgang til eleverne tiltaler mig. Det har altid været vigtigt for mig at være med til at give gode betingelser for mennesker – uanset baggrund.

Merete Andreasen, bestyrelsesmedlem

Status: Gift med Per og sammen har vi tre børn som vi har fulgt på sidelinjen i seks efterskole år. Bosat i Lemvig

Livserfaring: Jeg er senest uddannet som fysioterapeut og ansat som Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent i Sundhedsfremme og forebyggelse, Lemvig Kommune. Desuden er jeg ansat som motionsinstruktør i Hjerteforeningen og Lemvig Motionscenter 24/7. Aktuelt er jeg i gang med at gennemføre en diplomuddannelse i bl.a. Supervision, coaching og mentorskab.

Hvorfor Kongensgaard?: Jeg er optaget af skolens arbejde med at hjælpe elever til et højere selvværd og en sundere livsstil, hvor både krop og hoved er i fokus. Med min sundhedsfaglige baggrund har jeg mulighed for at bidrage med sidst nye viden inden for mit arbejdsfelt.

Ove Damgaard, bestyrelsesmedlem

Status: Gift og har 2 sønner og 2 børnebørn. Opvokset og bosat i Nørre Nissum.

Livserfaring: Opvokset på en gård og uddannet lærer. Har været ansat i folkeskolen i 38 år, med ansættelse i Fakse Ladeplads, Grønland og Holstebro. De sidste 16 år i folkeskolen var jeg viceinspektør på en stor byskole med bl.a.  en stor overbygning, specialklasser, mange indvandrerbørn og flygtninge og en del sociale opgaver.

Det er udfordringer, jeg har haft det godt med og som derfor også giver mig lyst til at arbejde i bestyrelsen på Kongensgaard Efterskole. Efter at være gået på pension har jeg brugt en del kræfter på bestyrelsesarbejde i bl.a. Nørre Nissum Borgerforening.

Hvorfor Kongensgård:  Jeg vil gerne i bestyrelsesarbejdet støtte ledelse og lærere i arbejdet med at fremme elevernes selvværd og trivsel, så de får tro på egne evner og muligheder og oplever styrken i fællesskab med kammerater og engagerede voksne. Et godt ophold på efterskolen skal også gerne styrke eleverne fagligt, så de har mod og lyst til en uddannelse.

 

Jørgen Nørby, bestyrelsesmedlem

 

Bag bestyrelsen står skolens skolekreds. Alle kan blive medlemmer af skolekredsen – du kan læse mere om den her: Skolekredsen.

 

 

 

 

Besøg os

Vi vil gerne vise dig, hvorfor Kongensgaard Efterskole kan være den helt rigtige efterskole for dig. Besøg os sammen med dine nærmeste eller få en personlig rundvisning på nettet.

Jeg har haft et helt igennem fantastisk efterskoleår, og nu har jeg venner for livet.

Mads, Randers, skoleåret 2017-2018

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)